.
. Forelesningen er død - Leve forelesningen

mandag 7. juli 2014

UiO - Teknologi og fremtidenViktig og interessante innlegg fra UiOs rektor som viser til David Scobey fra Harvard, om fremtiden for høyere utdanning. Mens resten av verden har vært gjennom en rekke ulike endringsprosesser, enten i form av krig, nye landegrenser, omstillinger, rasjonaliseringer, effektiviseringer, økt korkonkurranse, globalisering, finansspekulasjoner, nye allianser og teknologiske nyvinninger – har akademia stort sett holdt frem på samme måte de siste 50 årene. Hvilke endringer har ikke bare Televerket (Telenor), Posten, Statoil, Statens vegvesen, Statkraft, bankene, musikkindustrien, forlagsbransjen, og ikke minst mediekonsernene vært i gjennom. De som ikke fulgte med i timen, har blitt nedlagt, gått konkurs eller overleverer så vidt som et museum til minne om svunne tider.

Ottersen viser til Scobey, og legger vekt på at det er mye annet enn teknologien som kommer til å påvirke og styre utviklingen av høyere utdanning. Ja, men likevel er det viktig å se på selve teknologien som en av de viktigste kreftene som vil påvirke utviklingen. Hva ville Telenor vært i dag om det ikke var for den teknologiske tele-komm revolusjonen? Var det ikke Internett og ulike digitale løsninger som ble eller blir dødsstøtet for reisebyråene, platebransjen, bokhandlere og etter hvert en rekke andre butikker og virksomheter. Hvorfor kjøpe klær og sko, når du får dem til halv pris på nettet? Det er bare et spørsmål om tid, før halvparten av ordinære butikker er nedlagt – med unntak av matbutikker. Hvorfor betale kr. 100.000 for en MBA fra en norsk institusjon, når du kan få en MBA fra Harvard, for 30.000?

Jeg har i en rekke sammenhenger etterlyst en grundig PESTEL analyse av høyere utdanning. En PESTEL-analyser, kombinert med andre analyseverktøy, er et godt verktøy for å samle inn data, vurdere makro omgivelser, forstå markedet, egen posisjon i forhold til konkurrenter, potensial og mulige retninger, operasjoner og tiltak. PESTEL står for Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal.  MOOC-utvalget har gjort noe i denne retning, men ikke gått dypt nok, for å forstå den utviklingen vi står foran. For å se inn i fremtiden og for å forstå de krefter som styrer utviklingen og vår fremtid, så kreves det grundig og dyptgående analyser og metoder. PESTEL en av mange metoder. Men hvem gjør dette?

UiO er tjent med en rektor som engasjerer seg i fenomenet MOOC, effekten av den teknologiske utvikling og fremtiden til høyere utdanning. Det er bra å blogge, vedta en årsplan om utdanningskvalitet eller oppfordre til debatt, men det krever også konkret handling. Det er først når overordnete og strategiske planer, kan gjenfinnes i konkrete og romslige BUDSJETT, at det gir noen effekt.  I styremøtet på UiO i juni ble revidert budsjett også behandlet, så vidt jeg vet. Ble det i den forbindelse satt av midler til økt satsing på MOOC eller andre budsjettjusteringer som støtter opp om den utviklingen rektor Ottersen sier er så viktig? 


Er det noen på UiO, i Universitets- og høgskolerådet eller i Kunnskapsdepartementet som kunne tenke seg å nedsette en gruppe av eksperter (spesialister innen økonomi, strategi, markedsføring, ledelse m.m.) for å forsøke å utvikle ny kunnskap om hva som skjer, hvilke krefter som styrer, som er kraftigst og hva vi har mulighet til å gjøre for å påvirke utviklingen i den retning samfunnet er tjent med?
 

Ingen kommentarer: