.
. Forelesningen er død - Leve forelesningen

tirsdag 6. desember 2011

Er matteforelesningen snart død?

Er de vanlige matteforelesningene snart en saga blott? For mange år siden satt jeg i Sophus Lies auditorium tre ganger i uka og hørte på dobbelttimer i matematikk (Algebra/Calculus). Slik er det fortsatt på Blindern. Du MÅ møte opp tre ganger i uka sammen med flere hundre andre, og sitte der i to lange timer. Ingen mulighet til personlige pauser, ingen mulighet til å "spole" tilbake da du ikke fikk med alt, ingen mulighet til å teste ut ny kunnskap etter 15 min. Ingen mulighet til å si stopp eller vent litt og ingen mulighet til å drøfte noe med sidemannen, for da går du glipp av det som sies fra foreleser. O.s.v. En undervisningsform som bryter med svært mye av det den vitenskaplige pedagogikk sier om læring.

På den danske siden FriViten ligger det flere hundre miniforlesninger over de fleste mattetema for videregående skole. http://www.frividen.dk/default.aspx?catid=225a5ad7-2284-4ad8-b995-9a0a1aead46c Slike opptak og miniforlesninger er bare en begynnelse på en helt ny læringsform/undervisningsform.

Hvorfor møte opp hver mandag kl. 9-11 i et stappfullt auditorium og få to komprimerte timer med undervisning, hvor du sitter og noterer som en gal og mye går inn det ene og ut det andre øret. Da må det være bedre å bygge opp et helt nytt undervisningskonsept, hvor alle små og store deler av pensum er spilt inn, slik at den enkelte student kan hoppe over det de kan, lære i eget tempo, etter behov, på sin måte, utnytte sin egen lærestil og gjøre dette når som helst og hvor som helst. Så kan tiden på Blindern brukes oppgaveløsninger, seminarer, diskusjoner, samarbeid m.m. Om ønskelig kan jo prof. X fortsatt holde sine forelensinger, for de som lærer best slik.

At alle må møte opp i Sophus Lies aud kl. 0900, er jo nesten like dumt om som det bare var en lærebok og at alle måtte stå tett rundt den å lese samtidig. Læreboka som individuelt læremiddel ble jo funnet opp for flere hundre år siden. Nå blir forelesningen fullstendig individualisert ved at miniforlesninger taes opp og legges på nettet – i stort antall som dekker hele pensum. Legg merke til at siden FriViten har Googleannonser. Når man på Youtube kan se at en del av deres videoer på et år er spilt av over 20.000 personer, så er det klart at de har godt besøk på sin side, og tjener sikkert en god del på disse annonsene.

Hvorfor matte? Jo fordi at teorien og oppgaveløsningen er den samme som for 50 år siden, og et godt opptak kan leve i mange tiår. Noe annet er det med forelesninger i internasjonal politikk og sosialøkonomi.

Ingen kommentarer: